Blog

Fizjoterapia w ramach NFZ – ambulatorium. Jak się zapisać?


Proces zapisywania się na fizjoterapię w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia potrafi sprawić niektórym pacjentom kłopot. Tak naprawdę nie jest to aż tak skomplikowane. Przedstawiamy proces zapisywania się na fizjoterapię w ramach NFZ w naszej Przychodni.

Co zrobić, żeby w ogóle zacząć?

  1. Skierowanie

Żeby się zapisać na fizjoterapię potrzebują Państwo skierowania od lekarza (w praktyce dowolnego, pracującego w przychodni z kontraktem z NFZ). 

W przypadku rehabilitacji ambulatoryjnej jest to SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE. 

Nagłówek skierowania odgrywa bardzo dużą rolę w procesie zapisywania się, ponieważ od niego zależy, czy dany podmiot leczniczy może takie skierowanie w ogóle przyjąć. Najczęstszą sytuacją, kiedy musimy odesłać pacjenta do lekarza z prośbą o poprawę skierowania jest przyniesienie SKIEROWANIA DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ. Poradnia specjalistyczna rehabilitacji to poradnia lekarza rehabilitacji, nie przychodnia fizjoterapeutyczna. W takiej przychodni lekarz rehabilitacji wystawia skierowanie na “zabiegi fizjoterapeutyczne”. Co istotne każdy lekarz może wystawić skierowanie bezpośrednio na “zabiegi fizjoterapeutyczne” co w dużej mierze upraszcza i skraca dostęp do fizjoterapii. 

Jaki lekarz może wystawić skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne?

  • lekarz rodzinny
  • lekarz rehabilitacji ruchowej
  • lekarz specjalista: ortopedii, chirurgii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, chorób wewnętrznych, onkologii, urologii, pediatrii, endokrynologii, diabetologii, ginekologii, pulmonologii, kardiologii.

UWAGA: obecnie, zgodnie z  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, na skierowaniu od lekarza nie ma wyszczególnionych konkretnych zabiegów. 

Zabiegi, które będą wykonywane w trakcie fizjoterapii dobiera fizjoterapeuta podczas pierwszego spotkania, w oparciu o wywiad i diagnostykę funkcjonalną. 

Jeżeli lekarz wypisze zabiegi to fizjoteraputa ma prawo, jeśli uzna za potrzebne zmienić je.

  1. Złożenie skierowania w przychodni i wybór terminu

Uzyskawszy skierowanie od lekarza najlepiej jak najszybciej złożyć je w naszej przychodni. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja, dlatego pacjent ma pełny wybór, do jakiego podmiotu chce się zgłosić.

Od dnia wystawienia skierowanie ważne jest przez 30 dni. Po tym terminie ulega przeterminowaniu i nie można go już wykorzystać.

Skierowanie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Rejestracja wybiera dogodny i możliwie najszybszy termin rehabilitacji w porozumieniu z Państwem.

Przy składaniu skierowania proszeni są Państwo także o wypełnienie deklaracji RODO oraz formularza medycznego, dotyczącego ogólnego stanu zdrowia.

Aby usprawnić proces zapisywania się, możecie pobrać poniższe dokumenty i wypełnione przynieść razem ze skierowaniem:

Pod wskazanym linkiem możecie Państwo sprawdzić, jaka aktualnie kolejka obowiązuje z naszej przychodni na fizjoterapię ambulatoryjną:

Informator o Terminach Leczenia (nfz.gov.pl)

Prosimy zwrócić uwagę, że pierwszy wolny termin może nie być dostępny w godzinach, które akurat Państwu pasują.

  1. Przebieg fizjoterapii

Pierwszego dnia turnusu podchodzą Państwo do rejestracji, w celu “zgłoszenia” obecności i sprawdzenia, czy wszystkie dokumenty się zgadzają. Rejestracja udzieli Państwu także informacji, gdzie znajdują się szatnie oraz gdzie spotkają się Państwo z fizjoterapeutą.

Następnie należy udać się do szatni, gdzie można zostawić odzież wierzchnią, przebrać się, a wszystkie rzeczy zostawić w szafce, zamykanej na klucz. Kluczyki zabierają Państwo ze sobą na zabiegi.

Na pierwszej wizycie fizjoterapeuta przeprowadza wywiad i badanie fizjoterapeutyczne. Określa również zabiegi, jakie będą wykonywane i tłumaczy dlaczego. Razem z pacjentem ustala plan fizjoterapii i cele, jakie będą realizowane w trakcie całego turnusu. Określa również, ile czasu zajmą codziennie zabiegi.

Codziennie przychodzą Państwo na tą samą godzinę. O potrzebie zmiany godziny lub ewentualnych nieobecnościach w trakcie turnusu prosimy powiadamiać bezpośrednio terapeutę prowadzącego.

  1. Zakończenie zabiegów i  końcowa wizyta fizjoterapeutyczna

Na ostatniej wizycie z turnusu fizjoterapeuta przekaże Państwu informację dla lekarza prowadzącego, w której wystawi końcową ocenę stanu funkcjonalnego oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

  1. Możliwości kontynuacji leczenia

Jeśli fizjoterapeuta będzie widział konieczność kontynuacji leczenia, opisze to w informacji do lekarza kierującego. W oparciu o ten dokument lekarz może wystawić kolejne skierowanie, które ponownie można złożyć w rejestracji przychodni. Na kolejną rehabilitację można się zapisać dopiero po skończeniu aktualnych zabiegów. Obecnie w Polsce nie ma ograniczeń ilości fizjoterapii w ramach NFZ.

Ważne!

Nie można odbywać fizjoterapii / rehabilitacji w dwóch różnych przychodniach, niezależnie od zakresu, czyli w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, domowej czy oddziału dziennego.

Zapraszamy na zabiegi 🙂